Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas do szkoły Time to school Zeit zur Schule Ya es tiempo para ir a la escuela Czas do szkoły Time to school Zeit zur Schule Ya es tiempo para ir a la escuela

WYMIANY MŁODZIEŻOWE

Developed in conjunction with Joomla extensions.

PEDAGOG/PSYCHOLOG

SECCIóN BILINGüE

Hiszpańska sekcja dwujęzyczna istnieje w naszej szkole od 2006 roku. Powstała ona na mocy porozumień pomiędzy Ministerstwami Edukacji Polski i Hiszpanii. Jesteśmy jedną z 16 szkół w Polsce, które realizują program oddziałów dwujęzycznych z językiem hiszpańskim. 

sekcja zdj 

Program oddziałów dwujęzycznych z językiem hiszpańskim działający pod patronatem Ministerstwa Edukacji, Kultury i Sportu Królestwa Hiszpanii to program cieszący się prestiżem i uznaniem. Państwo hiszpańskie co roku oddelegowuje do szkół dwujęzycznych 30 nauczycieli, specjalistów w dziedzinie filologii hiszpańskiej oraz geografii lub historii. Ponadto strona hiszpańska każdego roku szkolnego przekazuje materiały dydaktyczne do nauki przedmiotów wykładanych po hiszpańsku oraz organizuje kursy metodyczne dla nauczycieli. Ponadto program oddziałów dwujęzycznych uzupełniany jest różnorodnymi przedsięwzięciami z zakresu rozpowszechniania języka i kultury hiszpańskiej, jak np. Konkurs Teatrów Szkolnych w języku hiszpańskim, konkurs wypracowań "Giner de los Ríos" czy też Dni Kultury Hiszpańskiej.

mapa5 

W sekcji dwujęzycznej w naszej szkole uczniowie mają przez trzy lata po ok. 6 godzin nauki języka hiszpańskiego w podziale na grupy, Dodatkowo mają też zajęcia z literatury, geografii oraz historii prowadzone przez nauczycieli z Hiszpanii. Na zakończenie szkoły w trakcie egzaminu maturalnego można zdawać dodatkowe egzaminy pisemne z literatury hiszpańskiej, geografii i historii Hiszpanii, po zaliczeniu których uczeń uzyskuje również hiszpańskie świadectwo dojrzałości. Ułatwia ono podjęcie studiów wyższych w Hiszpanii.

Uczniowie mogą uczestniczyć w licznych szkolnych wymianach młodzieżowych, nawiązując przyjacielskie kontakty z rówieśnikami z Hiszpanii.

 

WSPÓŁPRACA

SREBRNA SZKOŁA 2023

ADDVANTAGE MEMBER

ZDJĘCIA

202462981_1005028650303757_5847848701161699558_n.jpg

XIV LO