Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas do szkoły Time to school Zeit zur Schule Ya es tiempo para ir a la escuela Czas do szkoły Time to school Zeit zur Schule Ya es tiempo para ir a la escuela

WYMIANY MŁODZIEŻOWE

Developed in conjunction with Joomla extensions.

PEDAGOG/PSYCHOLOG

SECCIóN BILINGüE

Dnia 28 stycznia br. gościliśmy w naszej szkole wybitnego absolwenta XIV LO, prof. dr hab. n. med. Miłosza Parczewskiego, który wygłosił dla uczniów klas o profilu biologicznym wykład nt. zagrożeń i sposobów zapobiegania HIV/AIDS. Pan profesor jest nauczycielem akademickim Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i praktykującym lekarzem. Kieruje m.in. Kliniką Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych, a także projektami badawczymi MNiSW, dotyczącymi wykrywania mutacji związanych z opornością na leczenie anty-HIV. Ponadto uczestniczy w międzynarodowym badaniu kohortowym EuroSIDA, oceniającym wpływ leczenia antyretrowirusowego w Europie. W swoim dorobku zawodowym ma ponad 50 prac naukowych w czasopismach o uznanej renomie na świecie, głównie z zakresu HIV/AIDS i chorób zakaźnych.

Podczas spotkania z młodzieżą prof. M. Parczewski podzielił się również swoimi wspomnieniami z „Czternastki” oraz doświadczeniami ze studiów i codziennej pracy. Rozwój zainteresowań naukowych, gdy był licealistą i chodził do klasy ekologicznej, zawdzięcza nauczycielom z pasją. Podkreślił też znaczenie opanowania języków obcych, gdyż dzięki temu mógł podjąć badania na arenie międzynarodowej. Tych, którzy chcieliby pójść w jego ślady zapewnił, że niełatwa droga do zdobycia zawodu lekarza zaczyna się już w liceum i zależy od stopnia zaangażowania się w trud przyswajania wiedzy.

WSPÓŁPRACA

SREBRNA SZKOŁA 2023

ADDVANTAGE MEMBER

ZDJĘCIA

200752461_1167722693732360_1663812666028106600_n.jpg

XIV LO