Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas do szkoły Time to school Zeit zur Schule Ya es tiempo para ir a la escuela Czas do szkoły Time to school Zeit zur Schule Ya es tiempo para ir a la escuela

WYMIANY MŁODZIEŻOWE

Developed in conjunction with Joomla extensions.

PEDAGOG/PSYCHOLOG

SECCIóN BILINGüE

Wolontariat to bezpłatne, świadome, dobrowolne działanie na rzecz innych wykraczające poza więzi rodzinno koleżeńsko-przyjacielskie

Wartości i zasadnicze zadania wolontariatu

 • Postawienie w centrum zainteresowania człowieka
 • Zwrócenie uwagi na najsłabszych i najbardziej potrzebujących
 • Obywatelski sens odpowiedzialności i uczestnictwa w życiu społecznym
 • Zwrócenie uwagi na najsłabszych i najbardziej cierpiących
 • Szacunek dla innych
 • Sens służby
 • Bezinteresowność w działaniach solidarnościowych
 • Dzielenie własnego istnienia z istnieniem innych

Wolontariat sprzyja

 • Formowaniu humanistycznej osobowości kształtując wzajemną ufność, zgodne i bezpieczne życie według najlepszych wzorów.
 • Pomaga w wypracowaniu zdolności do okazywania innym życzliwości
 • Przeciwdziała wyalienowaniu i zagubieniu
 • Wzbogaca naszą osobowość.

Dlaczego warto korzystać w profilaktyce z wolontariatu młodzieżowego?

 • Względy rozwojowe- dostarczanie konstruktywnych wzorów zachowań, postaw prozdrowotnych, odrzucanie zachowań destrukcyjnych
 • Aspekt społeczny- aktywność zaangażowanie społeczne, odpowiedzialność za drugiego człowieka
 • Względy ekonomiczne- działania profilaktyczne są tańsze

Jak działa w naszej szkole?

Podjęliśmy stałą współpracę ze świetlicą szkolną przy Szkole Podstawowej nr 5 w Szczecinie. Uczniowie klasy 1d Liceum 14 pomagają swoim młodszym kolegom w nauce, bawią się z nimi, chętnych uczą języka hiszpańskiego. Nasza współpraca trwa już rok. Zdążyliśmy nawiązać trwałe przyjaźnie. Szykujemy świąteczną niespodziankę. Mamy nadzieję, że sprawimy naszym podopiecznym sporo radości. Poniżej zamieszczamy parę zdjęć, aby zachęcić innych do współpracy pokazać, że warto.

WSPÓŁPRACA

SREBRNA SZKOŁA 2023

ADDVANTAGE MEMBER

ZDJĘCIA

201672380_202576825059675_7887283587722694321_n.jpg

XIV LO